Θέση Εργασίας: Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης
  • Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης!

Οι αρμοδιότητες της θέσης είναι να:

· Οργανώνει το γραφείο, προγραμματίζει, ρυθμίζει καθημερινές υποχρεώσεις και αρχειοθετεί (φυσικά και ηλεκτρονικά).
· Διαχειρίζεται τηλεφωνικές κλήσεις και διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
· Διαχειρίζεται λογισμικό CRM.
· Συνεργάζεται και διαχειρίζεται αποτελεσματικά όλους τους συνεργάτες.
· Αναζητά συνεχώς διαφορετικές και εναλλακτικές διαδικασίες με σκοπό την δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος διαχείρισης.
· Προτείνει και εφαρμόζει νέες ιδέες προσέλκυσης ταλαντούχων συνεργατών.
· Παρακολουθεί όλες τις συναντήσεις, εκπαιδεύσεις και άλλες εκδηλώσεις του γραφείου.
· Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου.

Απαραίτητα Προσόντα

· Τουλάχιστον 2-3 χρόνια συναφούς εργασιακής εμπειρίας σε τμήμα γραμματειακής υποστήριξης ή ανθρώπινου δυναμικού.
· Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ σε οικονομικές επιστήμες ή διοίκηση επιχειρήσεων.
· Άριστη χρήση Η/Υ, Office Microsoft (Εxcel, Word, PowerPoint).
· Άριστη χρήση social media (Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube).
· Άριστη γνώση Αγγλικών.
· Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες.
· Γνωριμίες & δημόσιες σχέσεις.
· Εξωστρέφεια & κοινωνικότητα.
· Ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου και όγκου εργασίας.
· Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων.
· Ομαδικό πνεύμα.
· Φιλοδοξία.
· Διάθεση για Εξέλιξη.
· Συνεργατικό πνεύμα.

Δίνοντας προτεραιότητα στην αξία και την προσωπικότητα όλων των ανθρώπων μας, η INVESTA Real Estate έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας, με ευκαιρίες εξέλιξης για όλους.

Αποστολή βιογραφικών στο  info@investa.com.gr

Εφόσον το βιογραφικό σας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς για να ορίσουμε μια συνάντηση.

Κάθε αίτηση την αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα και απόλυτη εμπιστευτικότητα. Loading...